Batdongsanabc.vn - Học môi giới bất động sản 4.0

Điều khoản sử dụng Hocmarketingbds.com

logo-hocmarketingbds.com

Để sử dụng website này (https://hocmarketingbds.com hoặc Học Marketing BDS), vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Quy ước chung

Trang này được công khai trên toàn bộ website. Nằm trong phần Chân Trang một cách rõ ràng.

Bằng việc sử dụng website bao gồm các hành động đọc, xem, tải xuống, mua hàng, ấn vào các đường dẫn từ webstie https://hocmarketingbds.com

Hoặc việc sử dụng bất cứ tài nguyên nào trên website nói chung.

Chúng tôi quy ước rằng bạn đã đọc điều khoản trước khi sử dụng.

Quyền thay đổi điều khoản

Các điều khoản có thể được cập nhật và thay đổi trong tương lai. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi nội dung điều khoản mà không bị ràng buộc nào.

Chúng tôi không có nghĩa vụ thông tin tới người dùng mỗi khi có cập nhật mới. Bạn đọc và truy cập sử dụng Website Học Marketing BDS vui lòng cập nhật tại trang này.

Quyền sử dụng điều khoản

Điều khoản được áp dụng cao nhất trên toàn bộ website này. Nó có thể thay thế toàn bộ các trang điều khoản khác.

Nếu có các nguyên tắc khác ngoài trang điều khoản này mà không giải quyết được vấn đề. Thì trang điều khoản sử dụng được áp dụng với quyền cao nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên website hocmarketingbds.com luôn hướng tới tuân thủ luật trí tuệ. Các nội dung được biên tập viên biên soạn và trích nguồn qua đường dẫn hoặc tên nếu có yêu cầu từ tác giả.

Các thương hiệu sở hữu bở hệ thống Website https://hocmarketingbds.com được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và các quốc gia hợp tác song phương quốc tế.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Học Marketing BDS.

Các hạn chế khi sử dụng

Dưới đây là nguyên tắc và các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng website của chúng tôi

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
 • Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Học Marketing BDS.
 • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Miễn trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.
 • Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
 • Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.
 • Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Học Marketing BDS sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.
 • Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website
 • Website của Học Marketing BDS có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Học Marketing BDSHọc Marketing BDS không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.
Hocmarketingbds.com
Logo
Đăng ký
Lấy lại mật khẩu
Shopping cart